גילוי נאות

גילוי נאות

גינטר סוכנות לביטוח (2002) בע"מ, כהגדרתו בחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים, תשס"ה- 2005.
הסוכנות פועלת  כמשווק מורשה של מספר חברות ביטוח וניהול קופות גמל, מרכזיות בשוק, כמפורט להלן: 

 

 

גינטר סוכנות לביטוח (2002) בע"מ משווק של מגוון מוצרים פנסיוניים – פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה, מוצרי חיסכון והשקעה, פוליסות בריאות, קופות גמל, קרנות השתלמות של חברות ביטוח ובתי ההשקעות הבאים: