גילוי נאות

גילוי נאות

גינטר סוכנות לביטוח .
הסוכנות פועלת  כמשווק מורשה של מספר חברות ביטוח וניהול קופות גמל, מרכזיות בשוק, כמפורט להלן: 

קרנות פנסיה

חברות ביטוח

מגדל

מגדל

כלל

כלל

פסגות

פסגות

פניקס

פניקס

הראל

הראל

 

איילון

 

 

 

גינטר סוכנות לביטוח  משווק של מגוון מוצרים פנסיוניים – פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה, מוצרי חיסכון והשקעה, פוליסות בריאות, קופות גמל, קרנות השתלמות של חברות ביטוח ובתי ההשקעות הבאים: