הוצאות ניהול השקעות

הוצאות ניהול השקעות

מה זה הוצאות ניהול השקעות?

 
הגובה "דמי הניהול הנוספים" שנגבים מאתנו  נקבע כי אלו יעמדו על מקסימום של 0.25% לשנה מהצבירה, על התקרה אפשר להוסיף עלויות כמו עמלות קנייה ומכירה ודמי שמירת ניירות ערך. מלבד בקרן הפנסיה אפשר למצוא את ההוצאות הישירות גם בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות וביטוחי המנהלים. 
 
מה הן בעצם הוצאות ניהול השקעות?

הוצאות ניהול ההשקעות הן עלויות שמעבירה קרן הפנסיה לידי גופים חיצונים בעבור ניהול השקעות או בעבור עמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך. המפקחת על הביטוח הגדירה רק לאחרונה את העלויות אותן ניתן להגדיר במסגרת הוצאות ניהול ההשקעות:

 1. ברוקראז' – עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך סחירים
 2. קסטודיאן – דמי שמירה בשל ניירות ערך סחירים וכל עמלה שגובה מי שמבצע את משמורת ניירות הערך
 3. הוצאה הנובעת מהשקעה בניירות ערך לא סחירים או ממתן הלוואה
 4. הוצאה הנובעת מהשקעה בזכויות במקרקעין
 5. הוצאה הנובעת בעד ניהול תביעה או תובענה
 6. הוצאה הנובעת ממתן משכנתאות.
 7. הוצאה הנובעת מהשקעה בקרנות השקעה לרבות באמצעות חשבון המנוהל עבור הגוף המוסדי
 8. תשלום למנהל תיקים זר
 9. תשלום בגין השקעה בקרן נאמנות ישראלית
 10. תשלום בגין השקעה בקרן נאמנות זרה
 11. תשלום בגין השקעה בתעודת סל ישראלית
 12. תשלום בגין השקעה בתעודת סל זרה

הוצאות ניהול ההשקעות קיימות בכל החברות אך הגובה שלהן משתנה בין חברה לחברה ובין מסלול למסלול השקעה. לדוגמא בקרן הפנסיה מגדל מקפת הוצאות ניהול ההשקעות בשנת 2014 במסלול הכללי היו 0.20%.

לעומת זאת, במסלולים אחרים ההוצאות הישירות נמוכות יותר, לדוגמא במסלול טווח קצר הן עומדות רק על 0.01%.

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים