הפרשות סוף שנה עצמאים

הפרשות סוף שנה עצמאים
 הפרשות סוף שנה עצמאים
 
 
פנסיה
לחוסך העצמאי יש הטבות מס שונות מאלו של השכיר, וכן חופש להחליט כמה כסף הוא מפריש לטובת החיסכון הפנסיוני עם תקרת שכר בפועל של 17,400 אלף שקל לחודש. כלומר עד תקרת שכר שנתית של 208,800 שקל 
הפרשות פנסיוניות לעצמאים- סה"כלשנת המס - 33,408 ש"ח 
 
קרן השתלמות
הטבת המס השנתית היא: (4.5%*263,000=11,835)  * 48%= 5,680 ש"ח= הטבת המס המקסימאלית בהפקדה לקרן השתלמות (הנחת מס שולי 48%). 
הפרשת עצמאי לקרן השתלמות - סה"כ לשנת המס - 18,480 ש"ח 
 
 
יש לבצע העברות עד תאריך 31/12/2015
 

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים