מסלקה פנסיונית

מסלקה פנסיונית
 המסלקה הפנסיונית

יש לבצע בדיקה במסלקה הפנסיונית עבור כל עובד חדש ופעולות במוצר פנסיוני (אשר לא קיים דרך הסוכנות).
 
5.ב.4. .."העברת בקשה של לקוח לגוף מוסדי לביצוע פעולה במוצר פנסיוני המנוהל לטובת לקוח, אלא אם קיים ממשק ממוכן או קיימת גישה למערכת ייעודית בין בעל הרישיון לבין גוף מוסדי, שמאפשרת לבעל הרישיון להזין או לבצע את בקשת הלקוח במערכות הגוף המוסדי."
 
 
 
 
למייל- yanivginter@gmail.com
 
עלות הבדיקה- 100 ש"ח (ניתן לבצע את הבדיקה ישירות מול המסלקה הפנסיונית בעלות של 40 ש"ח ולשלוח אלינו את התוצאות)
 
 

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים