פנסיה חובה לעצמאים 2017

פנסיה חובה לעצמאים 2017
 פנסיה לעצמאים:

עיקרי ההטבות לעצמאים לפי החוק החדש הן:

 

* הפחתת דמי הביטוח הלאומי מ-6.72% ל-2.87% על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע, ועליית דמי הביטוח מ-11.23% ל-12.85% על החלק העולה על 60%.

 

* חובת ההפרשה לחיסכון פנסיוני תהיה בשיעור 4.45% על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ו-12.25% מהחלק שעולה על השכר הממוצע.

 

* סך כל שיעורי ההפקדה לעצמאי ממוצע בקופת הגמל לא יעלו על כ-8.5% מהשכר הממוצע במשק.

 

* ב"מצב אבטלה", עצמאי שהפקיד כספים לקופה יוכל למשוך ללא מס שליש מהיתרה הצבורה בקרן, או עד תקרה של 12,230 שקלים. אין הגבלה על מספר הפעמים שבהם יהיה העצמאי רשאי למשוך מהקופה את רכיב האבטלה.

 

* הזכאות להטבות מס לעצמאים בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני תעלה מ-16% מההכנסה המזכה ל-16.5%, באמצעות הגדלת הטבת המס לזיכוי מ-5% ל-5.5%.  

 

 

 

לדוגמא עצמאי בעל הכנסה חודשית של 6,000 שקלים. עצמאי זה יהיה חייב בהפקדה לפנסיה בשיעור של:

סכום

שיעור הפקדה

שכר

210.57

4.45%

4,732

159.13

12.55%

1,268

369.70

 

6,000

 

 

יום מקסים,

יניב גינטר

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים