הספר של השחקן  
תמיכה בבנית דמות
dnd red TAG.jpg

thank you!