logo for the net.jpg

חוסכים ונהנים ממגוון הטבות מס בגיל 60+

תיקון 190 מאפשר לכם ליהנות מתנאים ייחודיים של הטבות מס ודמי ניהול בחיסכון בקופת גמל

מהו תיקון 190 ועבור מי הוא מתאים?

קצבת הזקנה היא אחד העוגנים המרכזיים שיכלכלו אתכם לאחר הפרישה לפנסיה, לכן החיסכון הפנסיוני הוא בעל חשיבות מכרעת עבור כל אזרח במדינה. גם במשרד האוצר מכירים בעובדה הזו ולכן בשנת 2012 אושר תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, שמטרתו העיקרית הייתה להחזיר את אטרקטיביות החיסכון באמצעות קופות הגמל ולעודד את האזרחים ואת הגמלאים בפרט להפקיד את הכספים שחסכו לאורך השנים לקופת גמל וליהנות מהאפשרות למשוך* את החיסכון בכל עת**.

למעשה, זו ההטבה הפיננסית המשמעותית ביותר עבור אוכלוסיית הגמלאים ועבור האוכלוסייה הצפויה לצאת לגמלאות בשנים הקרובות ולכן חשוב שכל אחד מאתנו יכיר את ההטבות הנובעות מהתיקון.

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מגדיל את מגוון הפטורים מתשלום מס על קצבת הזקנה. במסגרת התיקון, נוכל לבצע הפקדה חד פעמית או הפקדה שוטפת לקופת הגמל, ולמשוך את הכספים כקצבה או במשיכה חד פעמית*** וליהנות מהטבות מס בעת משיכת הכספים.

בעידן כיום בו האינפלציה נמוכה, הטבות מיסוי אלו יחד עם האפשרות למשיכת הכספים כסכום חד פעמי, הופכות את ההשקעה בקופת גמל, לאטרקטיבית מאוד עבור חוסכים רבים ובמיוחד עבור הוותיקים מביננו.

מהם היתרונות של השקעה בקופת גמל בתיקון 190?

  • משיכת הכספים בכל עת*****- (מעל גיל 60) בצורה קצבתית ללא תשלום מס או במשיכה חד פעמית עם תשלום מס מופחת.

  • מיסוי מופחת - מס של 15% על הרווחים הנומינליים (במקום 25% על הרווחים הריאליים כפי שנהוג במכשירי השקעה אחרים). הטבה אדירה בסביבת אינפלציה נמוכה.

  • דמי ניהול - נמוכים בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים.

  • ניידות - מגוון מסלולי השקעה הניתנים לשינוי בכל עת ללא אירוע מס.

  • פיזור השקעות רחב המעניק יציבות – פיזור השקעות בארץ ובחו"ל, אפשרות להשקיע בני"ע סחירים ובנכסים לא שכירים כגון נדל"ן מניב ותשתיות, תחומים שלא ניתן להיחשף אליהם דרך האפיקים המסורתיים.

  • מינוי מוטבים – קופת הגמל מאפשרת לך למנות מוטבים אשר יהיו הזכאים הבלעדיים לכספים, הכספים יעברו למוטבים במקרה חו"ח של פטירה ללא צורך בהצגת צו ירושה / צוואה

  • הלוואה – בכפוף לנהלי החברה, הלוואה לכל מטרה.

 * בדרך של היוון קצבה מוכרת ** בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים *** בדרך של היוון קצבה מוכרת **** בסביבת אינפלציה נמוכה ***** בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים