מחירון שירותי משרד

מינוי סוכן פרט / בריאות

250 ש"ח 

קבלת מידע מסלקה פנסיונית/ הר הביטוח

100 ש"ח 

מינוי סוכן פנסיוני (לפוליסה/קופה)

250 ש"ח 

טיפול בקבלת בעלות / ריסק זמני/ עובד חדש

250 ש"ח 

פדיון קרן השתלמות / פנסיה / פיצויים / פרט  (קרן/ קופה לא בטיפול המשרד)

500 ש"ח 

פגישת מידע על הדו"ח מסלקה והר הביטוח

500 ש"ח 

טיפול בתביעת קרן פנסיה / מנהלים (קרן / קופה / פוליסה לא בטיפולנו)

1000 ש"ח 

טיפול בתביעת ביטוח בריאות / פרט (ביטוח לא בטיפולנו)

750 ש"ח 

טיפול בטופס נש"מ

500 ש"ח 

טיפול בקבלת הלוואה מפוליסה / קופה

500 ש"ח 

ניוד ואיחוד קופות פנסיוניות (לקופה)

200 ש"ח לקופה

טיפול בשינויים בפוליסה פנסיונית

250 ש"ח 

תכנון פרישה  /פנסיוני מלא

2000 ש"ח 

טיפול בשינויים בפוליסת פרט

250 ש"ח 

ginter.JPG